UCHWAŁA Nr 81/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 81/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2015 roku

 

Na podstawie §5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2015 roku:
- 28 stycznia
- 18 lutego
- 11 marca
- 15 kwietnia
- 13 maja
- 24 czerwca
- 9 września
- 14 października
- 18 listopada
- 16 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-12-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 4027