UCHWAŁA Nr 9/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 9/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 marca 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014.

 

Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


              Sekretarz                                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-03-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-02
Ilość odsłon artykułu 4037