UCHWAŁA Nr 49/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 49/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 lutego 2015 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich i na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.11.2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL
do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
- 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z przeznaczeniem dla Emilii Gruca i Marcina Gawlita studentów ŚUM.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Skarbnik                                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-02-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3946