UCHWAŁA NR 8/2015 XXXV OZL

UCHWAŁA NR 8/2015


XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach

 


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach absolutorium z działalności w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 3603