UCHWAŁA Nr 154/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 154/2015


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na publikację monografii zawierającej
opracowania wystąpień podczas II Międzynarodowej Konferencji Zdrowia
Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) – ze środków budżetowych – na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
i publikacją monografii zawierającej pełnotekstowe opracowania wystąpień podczas
II Międzynarodowej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się w dniach 17-18 września br. w Zabrzu. Konferencję organizuje Wydział Zdrowia Publicznego ŚUM.

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  Skarbnik                                                                                                       Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                                                              Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 3885