UCHWAŁA Nr 188/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 188/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu
Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r., poz. 651) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać kwotę w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) –
ze środków budżetowych – Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Katowicach w związku ze współpracą w ramach projektu „Światowy Dzień Cukrzycy”.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                     Skarbnik                                                                                                   Prezes
      Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Jerzy Rdes                                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-08-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3201