UCHWAŁA Nr 193/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 193/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 września 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- e-learning „Rupatadyna – nowa opcja leczenia alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci. Część 1. Diagnostyka i farmakoterapia ann”, który odbywać się będzie od 7.09.2015r.
- e-learning „Dobór optymalnej formy leku szybkodziałającego w leczeniu bólu przebijającego”, który odbywać się będzie od 7.09.2015r.
- e-learning „Redukcja leczenia – „step-down” – kiedy należy to rozważyć. Zasady leczenia stopniowanego astmy.”, który odbywać się będzie od 7.09.2015r.
- e-learning „Pokrzywka – nowe doświadczenia prof. Rafała Pawliczaka”, który odbywać się będzie od 7.09.2015r.
- e-learning „Astma choroba o przebiegu zmiennym. Lekarz rodzinny a leczenie astmy”, który odbywać się będzie od 7.09.2015r.
– ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Zastępca Sekretarza                                                                                              Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

           Danuta Korniak                                                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-21
Ilość odsłon artykułu 3565