UCHWAŁA Nr 195/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 195/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 września 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup nośników pamięci.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup 2000 sztuk nośników pamięci 8GB celem promocji Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                              Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-21
Ilość odsłon artykułu 3413