UCHWAŁA Nr 1/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 1/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL
w Katowicach.

 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały Nr 10/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. do Komisji Kultury powołuje się Artura Przybyłowskiego
2. z Komisji ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami
Zawodowymi odwołuje się Jacka Gawrona

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

    Andrzej Postek                                                               Jacek Kozakiewicz

 

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-01-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-25
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-31
Ilość odsłon artykułu 8241