UCHWAŁA Nr 12/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 12/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

 

w sprawie: przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2011.

 

Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala  co następuje:

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Sekretarz                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

   Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-31
Ilość odsłon artykułu 7876