STANOWISKO ORL z 25.01.2012

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 stycznia 2012 roku

 

Podpisana 23 stycznia br. przez prezydenta RP nowelizacja ustawy refundacyjnej, w tym wykreślenie ustępów 8 i 9 art. 48, częściowo realizuje istotne postulaty środowiska lekarskiego w zakresie bezpieczeństwa dla wykonywania zawodu lekarza.
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża podziękowanie organizacjom i stowarzyszeniom lekarskim oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom za odpowiedzialną i solidarną postawę w trudnym czasie, gdy ważyły się losy podjętego przez środowisko lekarskie protestu.

Okręgowa Rada Lekarska ze szczególnym uznaniem ocenia pracę powołanego  w dniu 16  grudnia 2011r. przez Naczelną Radę Lekarską Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych, działającego pod przewodnictwem kol. Jacka Kozakiewicza. Prowadzone przez Zespół trudne rozmowy i negocjacje doprowadziły do szybkich zmian legislacyjnych, dających lekarzom i lekarzom dentystom niezbędne poczucie bezpieczeństwa w wykonywaniu zawodu.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska oczekuje pilnej realizacji postulatów środowiska lekarskiego dotyczących dalszych zmian legislacyjnych, które stworzą warunki pozwalające wykonywać zawód zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, co jest niezmiernie istotne dla  bezpieczeństwa zdrowotnego chorych, zwłaszcza dzieci i kobiet ciężarnych.

 

Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

       Andrzej Postek                                                                  Jacek Kozakiewicz 

Stanowisko ORL (226 KB)

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-01-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 7881