UCHWAŁA Nr 28/2016 ORL

   UCHWAŁA NR 28/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2016 r.

 


w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 228 pkt. 1 oraz 231 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), postanawia, co następuje:

§1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach za 2015 rok w osobie:

- Zimoń Urszula.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

             Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 2486