UCHWAŁA Nr 187/2016 Prezydium ORL

 

 UCHWAŁA Nr 187/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lipca 2016 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup serwera dla potrzeb Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

               Skarbnik                                                                                 Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

 

        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-07-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 2348