UCHWAŁA Nr 50/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 50/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016 r.
 


w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:

§1
Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach w następujący sposób:

1. w §1 pkt. 13 wybiera się do składu Komisji Stomatologicznej – Magdalenę Bednarz

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

§3
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Sekretarz                                                                                Prezes

       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

 

 Załącznik
do uchwały ORL Nr 50/2016
z dnia 12 października 2016 r.

Tekst jednolity uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych
komisji problemowych ORL w Katowicach


Uchwała Nr 4/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
 

w sprawie: wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych
ORL w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r., uchwala co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje następujące osoby na stanowisko przewodniczącego stałych komisji problemowych ORL oraz ich składy osobowe:

1) Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Wojciech Marquardt
Jacek Kocot, Dariusz Dobosz, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Leszek Jagodziński, Grzegorz Wyrobiec, Paweł Gucze, Krystyna Faltus, Monika Bajor, Jarosław Markowski, Grzegorz Dawiec, Wojciech Gawlicki, Maria Hoinkis, Adam Tiszler, Beata Poprawa, Marek Gmerczyński, Oksana Krawczuk

2) Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodniczący: Jarosław Markowski
Danuta Korniak, Wojciech Drozd, Urszula Urbanowicz, Ilona Cebula-Byrska, Elżbieta Smętek, Mariusz Byrski, Urszula Zimoń, Krzysztof Szczechowski, Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Monika Bajor, Rafał Leszczyński, Stanisław Wencelis, Andrzej Muras,
Gabriela Muś, Olga Olechnowicz, Jan Kłopotowski, Maria Brzezińska-Musioł,
Jacek Gawron, Jan Hliniak, Krzysztof Siemianowicz, Krzysztof Nitecki

3) Komisja Finansowa
Przewodniczący: Jan Cieślicki
Leszek Jagodziński, Paweł Gruenpeter, Marek Gmerczyński, Maria Janusz, Anna Glińska, Wojciech Marquardt, Norbert Prudel, Zygmunt Klosa

4) Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
Przewodniczący: Andrzej Postek
Rafał Kiełkowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Krzysztof Szczechowski, Karolina Kołodziejczyk, Janusz Michalak, Żywisław Mendel
5) Komisja ds. Konkursów
Przewodniczący: Janusz Heyda
Leszek Jagodziński, Jacek Kocot, Dariusz Dobosz, Jacek Olender, Tomasz Pieniążek,
Marek Potempa, Zygmunt Szwed, Krystian Frey, Maciej Kondracki, Andrzej Pluta,
Monika Bajor, Adam Tiszler, Beata Poprawa, Jerzy Rdes, Krzysztof Szczechowski,
Marek Gmerczyński

6) Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
Przewodniczący: Halina Borgiel-Marek
Mirosława Rogal, Jolanta Janowska-Fabianowicz, Ewa Wiązania-Gacek, Grzegorz Wyrobiec, Maciej Kubicz, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Bogdan Marek, Andrzej Siudyka, Janusz Michalak, Monika Bajor, Jacek Kocot, Jacek Gawron, Dariusz Dobosz, Adam Jurczak, Jacek Olender, Marek Potempa, Wanda Molenda, Dariusz Skaba, Grzegorz Dawiec, Maciej Kondracki, Krzysztof Szczechowski, Iwona Rogala-Poborska, Ewa Paszek, Michał Zyska, Anna Wąsek, Marek Gmerczyński, Jan Miczek, Iwona Niedzielska, Anna Pikiewicz-Koch, Tomasz Duda, Beata Gola-Wałek, Jerzy Rdes, Tomasz Romańczyk, Anna Markowicz, Katarzyna Śmiłowska, Stefan Kopocz, Joanna Staśko-Ortoli

7) (uchylony)

8) Komisja ds. Kontaktów z NFZ
Przewodniczący: Leszek Jagodziński
Leszek Jagodziński, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska,
Andrzej Siudyka, Grzegorz Wyrobiec, Paweł Gucze, Krystyna Faltus, Monika Bajor,
Jarosław Markowski, Grzegorz Dawiec, Wojciech Gawlicki, Maria Hoinkis, Adam Tiszler, Beata Poprawa, Marek Hildebrandt, Marek Gmerczyński, Jerzy Moskal, Jacek Olender, Krzysztof Siemianowicz, Jerzy Pieniążek

9) Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Marek Potempa
Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Jarosław Markowski,
Halina Hiltawska, Barbara Tabin, Urszula Urbanowicz, Krzysztof Szczechowski, Jerzy Pabis

10) (uchylony)

11) Komisja Prywatnych Praktyk
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Małgorzata Dosiak, Jacek Kocot, Beata Gola-Wałek, Zygmunt Szwed, Beata Poprawa,
Maria Hoinkis, Barbara Opalińska, Adam Tiszler

12) Komisja Socjalno-Bytowa
Przewodniczący: Krystian Frey
Józefa Niemcewicz, Irena Utrata, Janina Bić-Szudak, Marianna Dudkiewicz-Koryczan,
Wacław Kozioł, Barbara Tabin, Halina Hiltawska, Katarzyna Bąk-Drabik, Rafał Leszczyński, Ewa Ptak-Urantówka

13) Komisja Stomatologiczna
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Norbert Prudel, Krystyna Faltus, Adam Jurczak, Dariusz Skaba, Grzegorz Dawiec, Ewa Paszek, Maria Hoinkis, Anna Wąsek, Iwona Niedzielska, Halina Borgiel-Marek, Jerzy Moskal, Barbara Goering-Pierożek, Wiesława Dulęba, Piotr Ziętek, Agnieszka Pawlik, Magdalena Bednarz

14) Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Jerzy Pabis
Janusz Michalak, Damian Kawecki, Przemysław Rosak, Tomasz Reginek

15) Komisja ds. Kultury
Przewodniczący: Grzegorz Góral
Krystyna Faltus, Norbert Prudel, Jacek Kocot, Rafał Sołtysek, Stanisław Mysiak, Maciej Kondracki, Krzysztof Szczechowski, Ewa Paszek, Alicja Wrzoł, Elżbieta Stańkowska, Jerzy Pabis, Bartłomiej Kiszka, Jan Kłopotowski, Wojciech Bednarski, Eugeniusz Depta, Krystyna Skupień, Bogumiła Żołędziowska-Galas, Artur Przybyłowski, Lidia Netczuk, Krystyna Bojanowska, Bibiana Sobczyk, Magdalena Gawron-Kiszka, Stefan August, Aleksandra Hładoń, Jacek Kozakiewicz, Elżbieta Janowska-Drong, Elżbieta Mularska, Krzysztof Jarczok, Anna Pycińska, Alina Gutry, Danuta Koturbasz, Zofia Krauze-Balwińska, Ryszarda Adamowicz

16) Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Irena Utrata
Józefa Niemcewicz, Janina Bić-Szudak, Marianna Dudkiewicz-Koryczan, Anna Glińska,
Weronika Siwiec, Marceli Wołczyński, Zygfryd Olak, Alina Gutry, Stefan Pojda, Danuta Koturbasz, Witold Bendkowski

17) Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: Rafał Sołtysek
Ewa Wiązania-Gacek, Ewa Włoszczyńska, Szymon Dziedzic, Wojciech Maruszczyk,
Rafał Kiełkowski, Karolina Kołodziejczyk, Katarzyna Wyskida, Anna Aksamit, Szymon Gacek, Karina Bartoszek, Magdalena Kozicka, Anna Markowicz, Marcin Wita, Katarzyna Śmiłowska, Paulina Ślusarek, Tomasz Kirmes, Robert Bożek, Marta Lampert, Oskar Bożek, Joanna Blus, Katarzyna Major, Paweł Bednarek, Anna Bednarek

18) Komisja Organizacyjna
Przewodniczący: Danuta Korniak
Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Grzegorz Góral, Aleksandra Sommerlik–Biernat

19) Komisja Historyczna
Przewodniczący: Stanisław Mysiak
Andrzej Hanuszewski, Michał Michalski, Michał Szwarc, Norbert Prudel, Jarosław Markowski, Zygmunt Szwed, Lesław Jóźków, Mieczysław Dziedzic, Krzysztof Brożek, Jan Grzesik, Kazimierz Marek, Krzysztof Siemianowicz, Jan Rauch, Ryszard Wąsik

20) Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
Przewodniczący: Ryszard Szozda
Jarosław Markowski, Dorota Orłowska, Andrzej Postek, Gabriela Muś, Jacek Kocot,
Urszula Urbanowicz, Teresa Bieńko, Jolanta Rynowska-Wiśniewska

21) Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
Przewodniczący: Mieczysław Dziedzic
Wiesław Jurkowski, Sławomir Święchowicz, Iwona Kielan–Postek, Anna Lis–Święty, Gabriela Muś, Janusz Milejski

22) Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych
Przewodniczący: Stefan Kopocz

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                  Prezes

       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2511