UCHWAŁA Nr 299/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 299/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 listopada 2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia ogólnych warunków współorganizacji statutowych zebrań
towarzystw lekarskich przez ŚIL


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 7 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Przyjąć ogólne warunki współorganizacji statutowych zebrań towarzystw lekarskich przez Śląską Izbę Lekarską.
2. Warunki, o których mowa w §1 pkt. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Ośrodek Kształcenia Lekarzy Pro Medico do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                           Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-11-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2129