UCHWAŁA Nr 21/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 21/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 stycznia 2017r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 312/2016 z dnia 13.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, postanawia:

§1

Zmienić treść §3 pkt 2 Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium ORL nr 312/2016 z dnia 13.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie w liczbie 7-15 osób.”

§2

Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1936