UCHWAŁA NR 3/2017 XXXVII OZL

UCHWAŁA NR 3/2017


XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXVII Okręgowego
Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt c regulaminu obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2017 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 8.04.2017 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Wojciech Drozd
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Marek Potempa
5. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
6. Z-ca Sekretarza – Alina Stępnik-Mardzyńska
7. Z-ca Sekretarza – Andrzej Postek

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 


Sekretarz                                                                                   Przewodniczący
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                    XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                            Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-10
Ilość odsłon artykułu 1624