UCHWAŁA Nr 167/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 167/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu oświadczenia organizatora kształcenia Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej z siedzibą
w Katowicach ul. Mickiewicza 29 o zmianie terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000090-003-0010 uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w okresie od 14.10.2017 r. do 01.07.2018 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy dla lekarzy: Medyczna dokumentacja fotograficzna, Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej, Peeling – techniki podstawowe i łączone, Lipoliza iniekcyjna, Leczenie nadpotliwości – wykorzystanie toksyny botulinowej, Nici liftingujące PDO (polidioksanon) w zabiegach estetycznych twarzy, Zastosowanie toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek, Metody korekcji twarzy techniką wypełniania. Wolumetria, Mezoterapia, Zastosowanie osocza bogatopłytkowego, Laseroterapia i inne źródła energii w medycynie estetycznej, Techniki łączone w medycynie estetycznej, Procedury wspomagające efekty zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy, Procedury wspomagające efekty zabiegów medycyny estetycznej w obrębie ciała, Dietoterapia, Prawo medyczne na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Śląską Wyższą Szkolę Medyczną z siedzibą
w Katowicach ul. Mickiewicza 29 wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000090-003-0011.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000090-003-0011.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 


                Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej  Rady Lekarskiej


           Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz                                        

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1752