UCHWAŁA Nr 299/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 299/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 października 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wynajem autokarów.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 6.800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na wynajem dwóch autokarów dla 96 lekarzy, którzy wezmą udział strajku rezydentów w dniu 14.10.2017r.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

               Skarbnik                                                                    Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1288