UCHWAŁA Nr 384/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 384/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: zakupu pościeli i ręczników

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zakup pościeli i ręczników do bazy noclegowej w Warszawie
przy ul. Sobieskiego 102a przeznaczając na ten cel kwotę 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1459