UCHWAŁA NR 13/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 13/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie zaległych składek członkowskich

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia uchylanie się lekarzy i lekarzy dentystów od terminowego płacenia składek członkowskich. Przedstawione przez Okręgową Radę Lekarską dane o składkach  za okres 2009-2011 świadczą o pilnej potrzebie wprowadzenia dodatkowych skutecznych rozwiązań pozwalających zminimalizować zjawisko notorycznego niewypełniania obowiązku opłacania składki członkowskiej przez niektórych członków samorządu lekarskiego. Dotyczy to w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy czasowo wyjechali z Polski. W stosunku do tych osób prowadzenie sformalizowanych, kosztownych i długotrwałych procedur przewidzianych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  jest na ogół nieefektywne.
Do czasu wprowadzenia oczekiwanych zmian systemowych Zjazd zaleca Okręgowej Radzie Lekarskiej, aby:

a) w sposób zdecydowany podejmować wszelkie dostępne, wielokierunkowe działania mające na celu wyegzekwowanie od członków Śląskiej Izby Lekarskiej zaległych składek członkowskich.

b) Członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zalegającym notorycznie z opłacaniem składek członkowskich, nie udzielać jakichkolwiek świadczeń finansowanych i administracyjnych w całości lub części ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej.


Sekretarz                                                                   Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                        XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6068