UCHWAŁA Nr 404/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 404/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Ustalić dla wnioskodawcy – Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Koło Chorzów opłatę za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów w wysokości 1 (słownie: jeden) zł + należny podatek VAT za organizację każdego ze szkoleń w terminie 11.01.2018r., 15.02.2018r., 1.03.2018r.

§2

Realizację uchwały powierzyć Głównej Księgowej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Wnioskodawca wykazał, że nie będzie pobierał opłaty za uczestnictwo
w organizowanym szkoleniu lekarzy, wobec czego Prezydium ORL uznało, że istnieją podstawy do zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.


 

                  Skarbnik                                                                         Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1340