UCHWAŁA NR 2/2018 XXXVIII OSWZL

UCHWAŁA NR 2/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 

XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt. b regulaminu obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2018 XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 23.03.2018 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

I Część piątek godz. 14.00

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn.
3. „Pro Memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach.
4. Powitanie Gości.
5. Wręczenie odznaczeń.
6. Wystąpienie Prezesa ORL.
7. Wystąpienia zaproszonych Gości.

II Część

8. Uchwalenie regulaminu obrad.
9. Przyjęcie porządku obrad.
10. Wybór Prezydium Zjazdu.
11. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał,
- skrutacyjnych.
12. Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie komisji wyborczej ustalonej do przeprowadzenia wyborów na XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Ustalenie liczebności składu organów ŚIL oraz OKW.
15. Sprawozdanie roczne i kadencyjne Okręgowej Komisji Wyborczej.
16. Sprawozdanie roczne i kadencyjne Okręgowej Rady Lekarskiej.
17. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017r.
18. Sprawozdanie roczne i kadencyjne Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
19. Dyskusja nad sprawozdaniami.
20. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Komisji Wyborczej,
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- finansowego z wykonania budżetu
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
21. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
22. Sprawozdanie roczne i kadencyjne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
23. Sprawozdanie roczne i kadencyjne Okręgowego Sądu Lekarskiego.
24. Dyskusja nad sprawozdaniami.
25. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
26. Wybory:
- Prezesa ORL,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Przedstawienie listy kandydatów, zamknięcie listy, prezentacja kandydatów. Pytania do kandydatów. Głosowanie (jednoczasowe głosowanie na Prezesa ORL i OROZ)
27. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa ORL i OROZ

III Część, II dzień sobota godz. 9.00

28. Wybory do ORL, delegatów na KZL i do OKW – zgłaszanie, zamknięcie listy, prezentacja kandydatów, pytania do kandydatów.
Głosowanie: do ORL, delegatów na KZL, do OKW (jednoczasowe głosowanie)
29. Ogłoszenie wyników wyborów do ORL, delegatów na KZL, do OKW.
30. Wybory zastępców OROZ – zgłaszanie, zamknięcie listy, prezentacja kandydatów, pytania do kandydatów. Głosowanie.
31. Ogłoszenie wyników wyborów na zastępców OROZ.
32. Wybory do OSL – zgłaszanie, prezentacja kandydatów, pytania do kandydatów. Głosowanie.
33. Ogłoszenie wyników wyborów do OSL.
34. Wybory do OKR – zgłaszanie, zamknięcie listy, prezentacja kandydatów, pytania do kandydatów. Głosowanie.
35. Ogłoszenie wyników wyborów do OKR.
36. Dyskusja.
37. Przemówienie wybranych:
- Prezesa ORL,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
38. Podjęcie uchwał XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy, w tym uchwalenie budżetu na 2018r.
39. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 948