UCHWAŁA NR 9/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 9/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r.

 


w sprawie: ustalenia liczby członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

 


XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 6 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) oraz §9 ust. 2 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r., uchwala co następuje:

§1

Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach VIII kadencji wybierani są w liczbie 30, w tym 24 lekarzy i 6 lekarzy dentystów.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 867