UCHWAŁA Nr 19/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 19/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa ORL w Katowicach Jacka Kozakiewicza
do reprezentowania lekarzy w negocjacjach z Narodowym Funduszem
Zdrowia w sprawie warunków umów zawieranych z NFZ.

 

Na podstawie art. 5 pkt 14, art. 25 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) w związku z Apelem nr 4 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach z dnia 31 marca 2012r. w sprawie zmiany warunków umowy świadczeniodawców z NFZ, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia:

§ 1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza do prowadzenia negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie warunków umów zawieranych przez świadczeniodawców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

            Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6571