UCHWAŁA Nr 21/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 21/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: składu personalnego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz §11 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, którego skład poza osobą Prezesa wybranego przez XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, jest następujący:

Wiceprezesi: - Rafał Kiełkowski
- Jacek Kozakiewicz
- Jarosław Markowski

Sekretarz: - Krystian Frey

Z-ca Sekretarza: - Danuta Korniak

Skarbnik: - Jan Cieślicki

Członkowie: - Halina Borgiel-Marek
- Maciej Hamankiewicz
- Janusz Milejski
- Jerzy Rdes
- Rafał Sołtysek
- Aleksandra Sommerlik-Biernat
- Krystyn Sosada

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1100