UCHWAŁA Nr 24/2012 ORL

UCHWAŁA NR 24/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 23 maja 2012 r.

 


w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. „Dom Lekarza”.
 

 


Na podstawie art. 228 pkt. 1 oraz 231 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm) w związku z art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. „Dom Lekarza” w Katowicach Barbarze Szelągowskiej za rok 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6440