UCHWAŁA Nr 25/2018 ORL

  UCHWAŁA Nr 25/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Redaktora Strony Internetowej ŚIL

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §18 ust. 1 lit. d Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Wybrać dr Oskara Bożka na stanowisko Redaktora Strony Internetowej ŚIL.

§2

Uchylić § 6 uchwały nr 45/2010 Okręgowej Rady lekarskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania i określenia zadań Redaktora strony internetowej zmienionej uchwałą nr 9/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 lutego 2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1107