UCHWAŁA Nr 27/2012 ORL

UCHWAŁA NR 27/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 23 maja 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z o.o.
„Dom Lekarza”.
 

 

Na podstawie art. 228 pkt. 1 oraz 231 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm) w związku z art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z o.o. „Dom Lekarza”
w Katowicach za 2011 rok w osobie:

- Borysławski Stanisław

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6229