UCHWAŁA Nr 30/2012 ORL

UCHWAŁA NR 30/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 23 maja 2012 r.

 

w sprawie: podziału zysku Spółki z o.o. „Dom Lekarza” za rok 2011.
 

 


Na podstawie art. 231 §2 pkt. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 90 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Cały zysk netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat Spółki z o.o. „Dom Lekarza” w Katowicach za rok 2011 w wysokości 12.798,03 zł Spółka przeznacza na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6046