UCHWAŁA Nr 153/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 153/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wydanie książki „Niezwykła więź
Kresów Wschodnich i Zachodnich...”

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) -
ze środków budżetowych - na wydanie książki „Niezwykła więź Kresów Wschodnich
i Zachodnich...” autorstwa prof. Krystyny Heski-Kwaśniewicz, prof. Alicji Ratusznej
i Ewy Żurawskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                       Jacek Kozakiewicz

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 7008