UCHWAŁA Nr 32/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 32/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2018r.

 

w sprawie: planowanej inwestycji w budynku „ Dom Lekarza” w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Prezesa ORL Tadeusza Urbana ze wstępnym programem inwestycji w budynku Domu Lekarza w Katowicach, postanawia:

§1

1. Zaakceptować program inwestycji w budynku Domu Lekarza w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, mający na celu w szczególności modernizację budynku, poprawę stanu technicznego infrastruktury oraz dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb Śląskiej Izby Lekarskiej oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego, z tym zastrzeżeniem, że kwota inwestycji zostanie określona odrębną uchwałą.
2. Powołać zespół ds. przedmiotowej inwestycji, którego zadaniem będzie koordynacja i nadzór na pracami ogólnobudowlanymi, o których mowa w ust. 1 w składzie:
- Przewodniczący - Rafał Kiełkowski
- Członkowie: Danuta Korniak, Rafał Sołtysek, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Jerzy Rdes, Janusz Milejski, Wojciech Marquardt, Maciej Hamankiewicz, Jacek Kozakiewicz, Paweł Jasiński, Ewa Paszek, Adam Tiszler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                          Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 875