UCHWAŁA Nr 819/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 819/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: organizacji konferencji V Andrzejki Stomatologiczne


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168 ), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na organizację konferencji V Andrzejki Stomatologiczne –
ze środków budżetowych Komisji Stomatologicznej- w terminie 23-25 listopada 2018 r., która odbędzie się w Wiśle dla 220 uczestników.

§2

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji Stomatologicznej ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Sekretarz                                                                           Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                 Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-08-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 779