listopad 2018

Nr uchwały

 /2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1663-92

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1693

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby

1694-1710

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1711-17

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1718-22

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1723

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1724

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1725-27

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1728-30

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1731

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1732

wyboru przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

1733-6

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1737

zatwierdzenie listy koordynatorów staży podyplomowych

1738

zawarcia umowy na wykonanie mebli

1739

zawarcia umowy na organizację spotkania świątecznego

1740

wykonania prac w zakresie przebudowy zasilania lamp i monitoringu

1741

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania
na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1742-47

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1748

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1749

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1750

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1751

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1752

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1753

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1754

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1755

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1756

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1757

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1758

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1759

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1760

zakup systemu grzewczego

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-01-21
Ilość odsłon artykułu 951