UCHWAŁA Nr 83/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 83/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 


w sprawie: zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwala co następuje:

§1
Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach w następujący sposób:
1. §1 pkt. 3 wybiera się do składu Komisji Finansowej – Zygmunta Klosę, Annę Glińską
2. §1 pkt. 18 wybiera się do składu Komisji Historycznej – Ewę Wawrzyniak
3. §1 pkt. 15 wybiera się do składu Komisji ds. Emerytów i Rencistów – Zygfryda Olaka, Annę Glińską
4. §1 pkt. 6 wykreśla się ze składu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego – Adama Błażelonisa, Adama Dyrdę, Beatę Gola-Wałek, Iwonę Kielan-Postek, Ewę Paszek, Tomasza Romańczyka, Krzysztofa Szczechowskiego

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

§3
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                                Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                       Tadeusz Urban
 

 

 

 Załącznik
do uchwały ORL Nr 83/2018
z dnia 12.12.2018 r.

Tekst jednolity uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych
stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach


Uchwała Nr 20/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
 

w sprawie: wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwala co następuje:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach powołuje następujące osoby na stanowisko przewodniczącego stałych komisji problemowych i zespołów Rady oraz ich składy osobowe:

1) Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Janusz Milejski
Danuta Koturbasz, Krzysztof Szczechowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Alina Stępnik-Mardzyńska, Wojciech Marquardt

2) Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodniczący: Jarosław Markowski
Monika Bajor, Marcin Mazur, Dariusz Konieczny, Krzysztof Nitecki, Jacek Kocot,
Krzysztof Siemianowicz, Elżbieta Smętek, Alina Stępnik-Mardzyńska, Justyna Krawczyk,
Andrzej Postek, Andrzej Muras, Anna Nasiek-Palka, Joanna Bon-Bałazińska,
Alina Gutry, Gabriela Muś, Urszula Zimoń, Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Ewa Paszek,
Krzysztof Szczechowski, Jacek Gawron, Barbara Kopczyńska, Stanisław Wencelis,
Małgorzata Dosiak, Beata Gola-Wałek, Beata Wrocławska, Agnieszka Pawlik,
Aleksandra Sommerlik-Biernat, Urszula Urbanowicz

3) Komisja Finansowa
Przewodniczący: Jerzy Rdes
Leszek Jagodziński, Dariusz Gustowski, Krzysztof Sroka, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Ewa Paszek, Mieczysław Piechota, Norbert Prudel, Michał Zyska, Wojciech Marquardt, Maciej Hamankiewicz, Zygmunt Klosa, Anna Glińska

4) Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Janusz Michalak,
Andrzej Postek, Żywisław Mendel, Stefan Madej, Przemysław Rosak, Oskar Bożek

5) Komisja ds. Konkursów
Przewodniczący: Jacek Kozakiewicz
Stanisław Borysławski, Jacek Gawron, Małgorzata Dosiak, Jacek Kocot, Krystian Frey,
Jerzy Rdes, Marek Potempa, Jan Pruszowski, Krzysztof Szczechowski, Zygmunt Szwed

6) Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
Przewodniczący: Halina Borgiel-Marek
Anna Pikiewicz-Koch, Iwona Rogala-Poborska, Jan Miczek, Krystyna Kubicka, Jacek Kocot, Agnieszka Jędzura, Marek Potempa, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój, Zbigniew Bizoń, Alina Stępnik-Mardzyńska, Wanda Molenda, Małgorzata Błaszczyńska, Krzysztof Siemianowicz, Jacek Gawron, Joanna Staśko-Ortoli, Andrzej Siudyka, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Janusz Michalak, Katarzyna Michalska-Małecka, Jerzy Rdes, AnnaWąsek, Krzysztof Musialik

7) Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
Przewodniczący: Mieczysław Dziedzic
Gabriela Muś, Iwona Kielan-Postek, Adam Błażelonis

8) Komisja ds. Kontaktów z NFZ
Przewodniczący: Leszek Jagodziński
Adam Błażelonis, Beata Poprawa, Adam Tiszler, Dariusz Gustowski, Andrzej Siudyka,
Tadeusz Morawiec, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Piotr Ziętek, Zbigniew Bizoń, Olgierd Wieczorek, Justyna Krawczyk, Agnieszka Jędzura,
Katarzyna Bąk-Drabik, Grzegorz Grudnik, Jan Pruszowski,
Katarzyna Michalska-Małecka, Wojciech Gawlicki

9) Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Jacek Kozakiewicz
Marek Potempa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Terasa Bilewicz-Wyrozumska, Andrzej Siudyka, Jerzy Pabis, Leszek Jagodziński,
Adam Błażelonis, Justyna Krawczyk, Andrzej Lekston, Ryszard Szozda

10) Komisja Prywatnych Praktyk
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Urszula Zimoń, Małgorzata Dosiak, Przemysław Rosak, Iwona Kielan-Postek,
Grzegorz Grudnik, Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Zygmunt Szwed, Aleksandra
Sommerlik-Biernat

11) Komisja Socjalno-Bytowa
Przewodniczący: Krystian Frey
Katarzyna Bąk-Drabik, Janina Bić-Szudak, Halina Hiltawska, Wacław Kozioł,
Rafał Leszczyński, Anna Stańczyk-Franiel, Barbara Tabin, Alina Gutry, Zofia Kośnic,
Elżbieta Mierzwa, Jadwiga Poznańska-Ugarenko,
12) Komisja Stomatologiczna
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Piotr Ziętek,
Halina Borgiel-Marek, Joanna Brawańska-Gołuch, Tadeusz Morawiec, Paweł Gucze,
Rafał Rój, Przemysław Rosak, Zbigniew Bizoń, Krzysztof Sroka, Dariusz Skaba,
Wiesława Dulęba, Agnieszka Pawlik, Maria Hoinkis, Adam Jurczak, Olgierd Wieczorek,
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Anna Stańczyk-Franiel, Mariusz Karski, Urszula Charciarek

13) Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Stefan Madej
Jerzy Pabis, Cezary Kuboszek, Artur Borowicz, Janusz Michalak, Zbigniew Stefański,
Przemysław Rosak, Justyna Krawczyk, Mariusz Smolik, Krzysztof Sroka, Ewa Paszek,
Paweł Jasiński, Damian Kawecki, Daniel Molęcki

14) Komisja ds. Kultury
Przewodniczący: Grzegorz Góral
Danuta Koturbasz, Rafał Sołtysek, Alina Gutry, Ewa Paszek, Bogumiła Żołędziowska-
Galas, Krzysztof Szczechowski, Alicja Wrzoł, Przemysław Rosak, Jacek Kocot,
Norbert Prudel, Jacek Kołacz, Jan Kłopotowski, Stanisław Mysiak, Alina Stępnik-
Mardzyńska, Eugeniusz Depta, Krzysztof Jarczok, Krystyna Bojanowska,
Krystyna Skupień, Magdalena Gawron-Kiszka, Stefan August, Wojciech Bednarski,
Lidia Netczuk, Artur Przybyłowski, Jacek Kozakiewicz

15) Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Jacek Kocot
Barbara Goering-Pierożek, Janina Bić-Szudak, Zofia Kośnic, Alina Gutry,
Jadwiga Poznańska-Ugarenko, Danuta Koturbasz, Weronika Siwiec, Elżbieta Mierzwa,
Anna Wojciechowska-Wieja, Maria Nobis, Jacek Wróbel, Zygfryd Olak, Anna Glińska

16) Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: Krzysztof Musialik
Rafał Sołtysek, Paweł Jasiński, Oskar Bożek, Jan Siwiec, Adam Błażelonis,
Krystyna Kubicka, Gniewko Więckiewicz, Tomasz Kirmes, Anna Markowicz,
Katarzyna Śmiłowska, Estera Dobrzyńska, Rafał Kiełkowski, Michał Kosowski,
Bartłomiej Wróbel, Michał Dyrda, Jan Urban, Mateusz Plizga, Anna Koniewska,
Joanna Bracik, Marcin Wojciechowski

17) Komisja Organizacyjna
Przewodniczący: Danuta Korniak
Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Aleksandra Sommerlik-Biernat

18) Komisja Historyczna
Przewodniczący: Stanisław Mysiak
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Zygmunt Szwed, Anna Wojciechowska-Wieja,
Krzysztof Siemianowicz, Dariusz Skaba, Wojciech Marquardt, Jacek Kozakiewicz,
Jan Grzesik, Ryszard Wąsik, Michał Szwarc, Lesław Jóźków, Ewa Wawrzyniak

 


19) Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
Przewodniczący: Ryszard Szozda
Jolanta Rynowska-Wiśniewska, Teresa Bieńko, Agnieszka Pawlik, Andrzej Postek,
Andrzej Sielańczyk, Gabriela Muś, Jarosław Markowski, Ewa Paszek, Jacek Kocot,
Krzysztof Szczechowski, Małgorzata Dosiak, Jacek Gawron, Grzegorz Grudnik,
Jan Pruszowski, Urszula Urbanowicz

20) Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych
Przewodniczący: Jacek Gawron


§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 794