STANOWISKO w sprawie: wykorzystania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grażyńskiego 49a

 STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie: wykorzystania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach przekazanej Śląskiej Izbie Lekarskiej przez Miasto Katowice w użytkowanie


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wyraża głęboką dezaprobatę wobec działań grupy „Pobudka Koszutka” na portalu społecznościowym facebook, wymierzonych przeciwko naszej instytucji. Mieszkańcy dzielnicy Koszutka od wielu miesięcy korzystają z parkingu, który został wybudowany od podstaw nakładem ponad 500.000 zł pochodzących ze środków własnych samorządu, czyli ze składek lekarzy, zarejestrowanych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Użytkownicy obiektu „Dom Lekarza” niejednokrotnie nie mają możliwości zaparkowania samochodu i załatwienia spraw nie tylko w biurze Śląskiej Izby Lekarskiej, ale również w funkcjonującej Głównej Bibliotece Lekarskiej O/Katowice bądź TU Inter Polska. Do naszego samorządu wpływają skargi uczestników kursów, konferencji bądź szkoleń o braku możliwości parkowania przy obiekcie. Prośby kierowane do właścicieli samochodów – w tym mieszkańców dzielnicy Koszutka o zwolnienie zajmowanych miejsc parkingowych nie odniosły zamierzonego skutku.
Biorąc pod uwagę nasilające się trudności w korzystaniu przez pracowników i użytkowników „Domu Lekarza” z parkingu zlokalizowanego przy ul. Grażyńskiego 49a oraz codzienne skargi lekarzy na problemy z parkowaniem, Śląska Izba Lekarska ponownie prosi o zajęcie stanowiska w sprawie dzierżawy lub innego tytułu prawnego do terenu przyległego do siedziby ŚIL a obecnie objętego umowami użyczenia.
Dotychczasowa praktyka wskazuje bowiem, że porozumienie między użytkownikami obiektu a mieszkańcami o rozdziale czasowym korzystania z parkingu - czyli przez użytkowników i pracowników w godzinach urzędowania ŚIL, a poza godzinami funkcjonowania instytucji przez mieszkańców dzielnicy Koszutka - jest nierealne. Powszechna dostępność parkingu powoduje masowe korzystanie z obiektu przez petentów firmy Tauron Ciepło oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego, które to instytucje ograniczyły dostęp do swoich parkingów. Z całą pewnością, obecnie ŚIL jest jedyną na terenie Katowic instytucją, która w całości ze swoich środków (składek członków samorządu) zorganizowała parking, ponosi bieżące koszty jego utrzymania, a który stał się parkingiem publicznym, ogólnie dostępnym, bezpłatnym, służącym wszystkim – z wyłączeniem jego fundatora, czyli członków samorządu lekarskiego.

 

Sekretarz Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-05-07
Ilość odsłon artykułu 550