UCHWAŁA Nr 205/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 205/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2015 z dnia 7.01.2015r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 25 pkt. 10 w zw. z art. 58 ust. 3-5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz §1 uchwały nr 77/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postanawia:

§1

Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 7/2015 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w ten sposób, że dodaje się pkt. 4 i wpisuje się prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba.

§2

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 7/2015 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu
na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                              Tadeusz Urban

 

 

Załącznik do uchwały
Prezydium ORL Nr 205/2019
z dnia 20.03.2019 r.

UCHWAŁA Nr 7/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 25 pkt. 10 w zw. z art. 58 ust. 3-5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz §1 uchwały nr 77/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postanawia:

§1

Ustalić, spośród członków Śląskiej Izby Lekarskiej, następującą listę obrońców z urzędu:

1. wykreślono,
2. dr Gabriela Muś,
3. dr n. med. Józef Andrzejewski,
4. prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                 Sekretarz                                                                                Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 505