• Strona główna
  • /
  • Akty prawne
  • /
  • Akty prawne OZL
  • /
  • XXXIX OZL 2019
  • /
  • APEL NR 1 XXXIX OZL w sprawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i ...

APEL NR 1 XXXIX OZL w sprawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i ...

 APEL NR 1

 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.


do Ministra Zdrowia


w sprawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. z 2019r. poz. 395)


XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia w sprawie dokonanej rozporządzeniem z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 395) zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. z 2016r. poz.1172) i wnosi o zmianę w taki sposób, aby:

1. Treść rozporządzenia nie stanowiła zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uprawiających sport,
2. Zakres badań objętych profilaktycznym badaniem lekarskim (bilans zdrowia) nie był podstawą do uzyskania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu co jest niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty i stanowi poważne zagrożenie w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarza,
3. Obecny brak dostępności do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, stanowiący główny argument przemawiający za wprowadzonymi zmianami, nie był związany przede wszystkim z:
a. niedostatecznym finansowaniem procedur orzeczniczych przez NFZ w medycynie sportowej,
b. brakiem precyzyjnego rozgraniczenia pomiędzy definicjami „zawodnika” a „pozostałymi osobami uprawiającymi sport”, które to osoby nadal bardzo często pozostają pod opieką lekarzy POZ (wg przepisów sprzed 1 marca 2019r.).

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                   XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                          Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2019-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-15
Ilość odsłon artykułu 315