APEL w sprawie: kształcenia podyplomowego lekarzy

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskie Izby Lekarskiej
z dnia 26 czerwca 2019 roku


do Naczelnej Rady Lekarskiej


w sprawie: kształcenia podyplomowego lekarzy

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do wstrzymania wprowadzenia w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z 31.05.2019r zmian dotyczących trybu kształceniu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Proponowane zmiany umożliwiające zdawanie obowiązkowego Państwowego Egzaminu Modułowego już po pierwszym roku szkolenia i umożliwienie osobom, które uzyskały pozytywny wynik z tego egzaminu podjęcie pracy na stanowisku lekarza specjalisty w lecznictwie otwartym - po roku stażu podyplomowego i po pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego z wynikającymi z tego uprawnieniami między innymi samodzielnego decydowania o rozpoznaniu chorób i leczeniu pacjentów a także nadzorowaniu pracy i przebiegu kształcenia lekarzy stażystów są zagrożeniem dla chorych, lekarzy stażystów i ich samych.
Śląska Izba Lekarska kolejny raz zwraca uwagę na prowadzoną dyskryminującą w stosunku do czynnych zawodowo lekarzy posiadających pierwszy stopień specjalizacji politykę. Tytuł uzyskany po zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, do którego lekarz był dopuszczony po zaliczeniu stażu podyplomowego i dwóch lat stażu specjalizacyjnego. Wiedza i doświadczenie tych osób wydaje się stanowić znaczący potencjał do wykorzystania w opiece i leczeniu chorych i prowadzeniu kształcenia lekarzy.


             Sekretarz                                                                              Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej 

          Krystian Frey                                                                     Tadeusz Urban 
 

 

    

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 437