UCHWAŁA Nr 393/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 393/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617) i pkt. I ppkt. 8 Regulaminu prowadzenia kształcenia podyplomowego realizowanego w Śląskiej Izbie Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 47/2019 ORL w Katowicach z dnia 22.05.2019r., mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

1. „Co nowego w medycynie rodzinnej – najnowsze wytyczne postępowania w zakresie otyłości”, który odbędzie się 13.11.2019r.
2. „Co nowego w medycynie rodzinnej – najnowsze wytyczne postępowania w zakresie nadciśnienia”, który odbędzie się 16.10.2019r.
3. „Co nowego w medycynie rodzinnej – najnowsze wytyczne postępowania w zakresie cukrzycy”, który odbędzie się 25.09.2019r.
4. „O rany! Jak je wszystkie poszyć?”, który odbędzie się 6.10.2019r.
5. „Pracować w poz i przetrwać. Choroby wieku dziecięcego w poz.”, które odbędzie się 2.12.2019r.
6. „Pracować w poz i przetrwać. Podstawy ortopedii i traumatologii ruchu w poz.”, który odbędzie się 18.11.2019r.
7. „Pracować w poz i przetrwać. Choroby wewnętrzne w poz.”, który odbędzie się 9.12.2019r.
8. „Pracować w poz i przetrwać. Podstawy chirurgii ogólnej w poz”, który odbędzie się 25.11.2019r.
9. „Pracować w oddziale i przetrwać. Pierwszy dzień w oddziale pediatrii”, który odbędzie się 13.11.2019r.
10. „Pracować w oddziale i przetrwać. Pierwszy dzień w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu”, które odbędzie się 6.11.2019r.
11. „Pracować w oddziale i przetrwać. Pierwszy dzień w oddziale chorób wewnętrznych”, który odbędzie się 27.11.2019r.
12. „Pracować w oddziale i przetrwać. Pierwszy dzień w oddziale chirurgii ogólnej”, który odbędzie się 19.11.2019r.
13. „Kurs EKG dla lekarzy podstawowej opieki medycznej – ćwiczenia praktyczne”, które odbędą się 12.10 oraz 9.11.2019r.
14. „Badanie otoskopowe w praktyce lekarza rodzinnego”, które odbędzie się 10.10 oraz 24.10.2019r.
15. „Postępy w dermatologii cz. 4”, które odbędzie się 18.12.2019r.
16. „Postępy w dermatologii cz. 3”, które odbędzie się 20.11.2019r.
17. „Postępy w dermatologii cz. 2”, które odbędzie się 23.10.2019r.
18. „Postępy w dermatologii cz. 1”, które odbędzie się 25.09.2019r.
19. „Zarządzanie emocjami - czyli jak rozwinąć inteligencję emocjonalną w pracy lekarza i lekarza dentysty”, które odbędzie się 12.11.2019r.
20. „Techniki wpływu społecznego czyli manipulacja i perswazja - szkolenie”, które odbędzie się 4.10.2019r.
21. „Perinatologia w praktyce”, który odbędzie się 11.06.2019r.

- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                           Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 365