UCHWAŁA Nr 1366/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1366/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 września 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wynajem auli i sal szkoleniowych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art.. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy z Agencją Rozwoju Lokalnego SA z siedzibą w Sosnowcu, będącą operatorem Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na wynajem sal szkoleniowych i auli konferencyjnej, które zostaną wykorzystane na potrzeby organizacji szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Koszt wynajmu sal szkoleniowych wyniesie 20 zł za godzinę oraz auli konferencyjnej 600 zł za dzień.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

               Skarbnik                                                                               Prezes

 Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                       Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-09-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-16
Ilość odsłon artykułu 344