UCHWAŁA Nr 36/2012 ORL

UCHWAŁA NR 36/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 27 czerwca 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej
Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico”.
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na posiedzeniu Fundatora Fundacji
„Pro Medico” w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Zastępca Sekretarza                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                             Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-09-23
Ilość odsłon artykułu 6135