UCHWAŁA Nr 48/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 48/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Zwołać XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach na dzień 6 kwietnia 2013 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                 Sekretarz                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Andrzej Postek                                                    Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5970