UCHWAŁA 386/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 386/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 listopada 2012 r.

 

w sprawie: ustanowienia nagrody za uzyskanie najlepszych wyników Lekarskiego
Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego


Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
1. Ogłosić konkurs dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej w 2012 roku.
2. Ustanowić nagrodę w wysokości 1000 zł netto dla osób, które uzyskają najlepsze wyniki w egzaminach wymienionych w punkcie 1.

§2
Nagroda zostanie wypłacona po ogłoszeniu wyników każdej edycji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

§3
Nagroda zostanie wypłacona pięciu lekarzom, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz trzem lekarzom dentystom, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

§4
Do realizacji uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                             Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                   Halina Borgiel-Marek
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2012-11-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-27
Ilość odsłon artykułu 5774