UCHWAŁA Nr 454/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 454/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na dzierżawę centrali telefonicznej
dla ŚIL

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Zawrzeć z firmą ORANGE umowę na dzierżawę centrali telefonicznej dla potrzeb Śląskiej Izby Lekarskiej. Wysokość miesięcznego czynszu wyniesie 290 zł netto.
2. Zawrzeć z firmą ORANGE umowę na dzierżawę łącza, którego miesięczny abonament wyniesie 450 zł netto.
§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-02-02
Ilość odsłon artykułu 5297