UCHWAŁA Nr 464/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 464/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19 września 2012 r., dotyczącej rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 103/12/P-VI Prezydium NRL z dnia 24.08.2012, Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 103/12/P-VI Prezydium NRL z dnia 24.08.2012r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-02-02
Ilość odsłon artykułu 5505