UCHWAŁA Nr 20/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 20/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do wprowadzenia „Regulaminu Korespondencji”, obowiązującego
pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej

 


Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708) oraz § 1 pkt 20 i § 2a uchwały nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2010 r. (tekst jednolity z 2012 r.), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do wydania zarządzenia o wprowadzeniu „Regulaminu Korespondencji”, który będzie obowiązywał pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      Zastępca Sekretarza                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 5631