UCHWAŁA Nr 32/2010 ORL

UCHWAŁA Nr 32/2010

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego ORL
w Katowicach.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §11 ust. 2 i 3 uchwały nr 13/2010 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27.03.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwala co następuje:

§1
Powołuje się Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego ORL.

§2
Powierza się Zespołowi ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego wykonywanie zadań

z zakresu:

- przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących lekarzy orzekających

i wydających opinie

- organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych, dyskusyjnych i innych także z udziałem przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości, ZUS, NFZ

- propagowanie funkcji biegłego sądowego i orzecznika

- informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa

- współpraca z biegłymi z innych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności oraz lekarzami orzekającymi

- przedstawianie wybranych zagadnień dotyczących pracy zespołu Prezesowi ORL, Prezydium ORL, członkom ORL.

 


§3
W skład Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego powołuje się następujące osoby:
Teresę Bieńko, Ewę Lange, Jacka Kozakiewicza, Jarosława Markowskiego, Jolantę Rynowska-Wiśniewską, Ryszarda Szozdę

 


§4
Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego obraduje w trybie i według zasad określonych w Ramowym regulaminie komisji Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 13/2010 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27.03.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2010-05-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-07-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 7388