Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

8

z działań samorządu

+ niewykonujący zawodu + wykonują-

cy zawód poza granicami RP)

1. Jacek Gawron

2. Cezary Kuboszek

GLIWICE

(CentrumOnkologii)

1. Krzysztof Olejnik

2. Aleksander Zajusz

GLIWICE

(Gliwickie CentrumMedyczne (dawny

Szpital Miejski) + NZOZ Szpital Wielo-

specjalistyczny)

1. Adam Golda

2. Grzegorz Grudnik

3. Marek Seredyński

GLIWICE

(Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią +

NZOZ „Vito Med” – Szpital)

1. Jan Miczek

2. Katarzyna Zdonek

GLIWICE

(OLK+NZOZ „Unia Bracka” + prywatne

prakt. + pozostałe podmioty działalno-

ści leczniczej)

1. Ryszard Bosowski

2. Maria Traczewska

3. Radosław Truś

GLIWICE

(NZOZ-y + niewykonujący zawodu +

wykonujący zawód poza granicami RP)

1. Stanisław Borysławski

2. Dariusz Dobosz

3. Krystyna Jamróz-Średniawa

4. Wacław Kozioł

5. Justyna Krawczyk

6. Władysław Łoś

7. Zbigniew Stefański

8. Ryszard Szozda

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

(Szpital Wojewódzki nr 2)

1. Dariusz Konieczny

2. Krzysztof Musialik

3. Artur Ploch

4. Marek Wróbel

JAWORZNO (+ TRZEBINIA, OLKUSZ,

KRAKÓW)

1. Mieczysława Dziurdzikowska-Celej

2. Maciej Finik

3. Julieta Kozłowska-Staniczek

4. Artur Kuligowski

5. Józef Kurek

6. Barbara Opalińska

7. Piotr Piątek

8. Jolanta Rynowska-Wiśniewska

KATOWICE

(CentrumPsychiatrii +Szpital Geriatrycz-

ny+ Szpital Murcki)

1. Krzysztof Kotrys

2. Beata Wrocławska

KATOWICE

(UCKnaMedyków+pracownicy ŚUM)

1. Adriana Bil

2. Andrzej Cholewka

3. Maria Flak

4. Ewa Grzesiak-Kubica

5. Mirosława Mackiewicz

6. Stanisław Ochudło

7. Tomasz Romańczyk

KATOWICE

(SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie

CentrumMedyczne)

1. Karina Bartoszek

2. Tomasz Cyzowski

3. Bogusława Czyrnik

4. Bogdan Kolebacz

5. Zaorski Krzysztof

KATOWICE

(SP Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie

Centrum Zdrowia Dziecka + pracownicy

ŚUM)

1. Estera Dobrzyńska

2. Ilona Kopyta

3. Janusz Michalak

4. Grażyna Sobol-Milejska

KATOWICE

(Szpital MSWiA)

1. Jacek Kocot

2. Zygmunt Szwed

KATOWICE

(Okręgowy Szpital Kolejowy + Olk-Med

Sp. z o.o.)

1. Mariusz Byrski

KATOWICE

(Katowickie CentrumOnkologii+Stacja

Krwiodastwa+Sanepid)

1. Włodzimierz Migacz

2. Anna Nasiek-Palka

3. ZbigniewWiąk

KATOWICE

(„Boni Fratres Catoviensis” NZOZ Szpi-

tal Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów

Stróżów)

1. Wojciech Drozd

2. Krzysztof Wilk

KATOWICE

(SPSK im. A. Mielęckiego + pracownicy

ŚUM na ul. Francuskiej i na ul.Reymon-

ta)

1. Krystyna Kubicka

2. Anna Lis-Święty

3. Jarosław Markowski

4. Iwona Rogala-Poborska

KATOWICE

(UCK na Ceglanej + pracownicy ŚUM)

1. Rafał Leszczyński

2. Wojciech Luboń

3. Wojciech Maruszczyk

KATOWICE

(Szpital św.Elżbiety+Szpital im.Micha-

łowskiego + NFZ+Sąd+Urząd Woje-

wódzki + Areszt Śledczy+KRUS))

1. Franciszek Hadasik

KATOWICE

(Zespół Wojewódzkich Przychodni

Specjalistycznych + Pogotowie)

1. Artur Borowicz

2. Jacek Przybyło

KATOWICE

(SP ZLA „Moja Przychodnia” + NZOZ

„Unia Bracka”)

1. Maciej Wawrzyczek

KATOWICE

(prywatne praktyki)

1. Małgorzata Dosiak

2. Barbara Gerber

3. Anna Harbut-Gryłka

4. Bronisława Koraszewska-Matuszewska

5. Danuta Koturbasz

6. Ryszard Macyszyn

7. Wojciech Marquardt

8. Wanda Romaniuk

9. Lech Szczechowski

10. Andrzej Szulc

KATOWICE

(lekarze emeryci)

1. Maria Błaszczyńska

2. Anna Glińska

3. Elżbieta Mierzwa

4. Stefan Pojda

5. Anna Wojciechowska-Wieja

KATOWICE

(Niepubliczne Zakłady Opieki Zdro-

wotnej)

1. Magdalena Bernacka

2. Anna Burakowska

3. Ilona Cebula-Byrska

4. Wojciech Matuszewski

5. Rafał Sołtysek

6. Bogumiła Żołędziowska-Galas

KNURÓW + PILCHOWICE

+ CZERWIONKA LESZCZYNY+ GIERAŁ-

TOWICE

1. Marek Hildebrandt

2. Marzena Zakrzewska

MIKOŁÓW + POWIAT MIKOŁOWSKI

1. Józef Andrzejewski

2. Jacek Bera

3. Jacek Czapla

4. Adam Dyrda

5. Ireneusz Fischer

MYSŁOWICE

1. Anna Kies

2. Jerzy Stockfisch

3. Piotr Zastocki

K7.040/07 PIEKARY ŚLĄSKIE

1. Maciej Dugiełło

2. Andrzej Jasiński

3. Zygmunt Klosa

PSZCZYNA + POWIAT PSZCZYŃSKI

1. Ludmiła Dolczak

2. Stefan Kopocz

3. Tatiana Sojka-Kowalska