Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

Warszawa

ul. Sobieskiego 102 a

pokoje dwu- i trzyosobowe

dla gości hotelowych

niezwiązanych

z samorządem lekarskim

120 zł za dobę

dla lekarzy ŚIL niezalegających

z opłacaniem składek

zniżka 60 zł za dobę

dla lekarzy z innych izb i osób

związanych z samorządem lekarskim

zniżka 40 zł za dobę

możliwość wystawienia faktury

dla podmiotu

wykonującego

działalność leczniczą

REZERWACJA

TYLKO

ONLINE

Konto: PKO BP SA III/O KATOWICE

28 1020 2313 0000 3102 0553 7941

(powyższy numer konta obowiązuje

od 1.12.2016 r.)

UWAGA:

Istnieje możliwość skorzystania

z noclegu

(w miarę wolnych miejsc)

z pominięciem

wcześniejszej rezerwacji.

tel. 22 851 45 79 (recepcja Hotelu)

Uprzejmie informujemy,

że recepcja Hotelu

jest czynna w godzinach

od 6.00 do 22.00.

Po godzinie 22.00

klucze można odebrać

w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej

przy ul. Sobieskiego 110

za okazaniem dowodu wpłaty.

HOTEL PRO MEDICO